Stress och utmattning

Selfcare Education AB erbjuder


• Utbildning hur stress och utmattningssyndrom kan förebyggas
• Program för egenvård till personer sjukskrivna för stress och utmattningssyndrom

Programmet ger kunskap om bakgrundsfaktorer till stressen, verktyg för att själv underlätta läkningsprocessen, samt
gruppverksamhet med möjligheter att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.
Målet är att återgång i arbete går smidigare samt att få verktyg och kunskap i att fortsättningsvis förebygga stress.
Program för anställda pågår under en vecka, 2 timmar per dag, med föreläsningar och stressreducerande aktiviteter.

• Utbildning till arbetsgivare vid stress och utmattning hos medarbetare, samt 
 upprättande av plan för återgång i arbete.  

Kursledning

Anna Jeppsson
Kursledning företagssköterska & rehabkoordinator
Flerårig erfarenhet av arbete inom företagshälsovård.