Chefer och ledningsgrupper

Selfcare Education planerar att erbjuda utbildning till företag och organisationer i rehabilitering
kring stress och utmattning samt förebyggande av stress på arbetsplatsen. 

Konsulter

Anna Jeppsson 
Leg. Sjuksköterska med magisterexamen i arbete och hälsa 
med inriktning mot
företagshälsovård. 
Flerårig erfarenhet av arbete inom företagshälsovård

Peter Jeppsson
företagskonsult och Socionom