Program

• Stress i ett tids - och samhällsperspektiv

• Fysiologiska orsaker

• Arbetsrelaterade orsaker

• Livsstilsfaktorer

• Sömn och återhämtning

• Meditation/Mindfulness 

• Tillämpad avslappning

• Stressreducerande aktiviteter

• Förändringsprocesser

• Återgång i arbete

 


Kurstillfällen för 2020 

30/3 - 5/4 (v 14)

Pris 
9 500 kr per deltagare och vecka exklusive moms.
Anmälan Mail eller telefon. Se kontakt